��������������-��������-����������-����������

برای نخستین بار در کشور؛

اراک، میزبان نخستین همایش کووید ۱۹ در ایران

شهریورماه امسال در دانشگاه آزاد اسلامی اراک اولین همایش کشوری با عنوان کووید ۱۹، دستاوردها، تهدید‌ها و فرصت‌های پیش رو برگزار می‌شود.

داشتن یک هیئت ممیزه برای ۲۵ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ظلمی نابخشودنی است/ نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گسترش می‌یابد

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن حدود ۲۵ هزار عضو هیئت علمی فقط یک هیئت ممیزه دارد و این مسئله ظلمی نابخشودنی در حق دانشگاه آزاد محسوب می‌شود.

دانشگاه آزاد نیازمند تحول در امور آموزش و پژوهش است/ وجود ششصدهزار صندلی خالی در دانشگاه‌های کشور

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۶۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاه‌های کشور وجود دارد که این نشان دهنده تلف شدن سرمایه ملی است.