��������������-������-��������������

توسط محققان دانشگاه ملی سنگاپور بررسی شد؛

ذخیره دی اکسید کربن در کف اقیانوس ها

فناوری ذخیره هیدرات دی اکسید کربن در کف اقیانوس ها انتشار این گاز گلخانه ای را کاهش داده که از چالش تغییرات آب و هوایی در جهان جلوگیری می کند.

با تلاش محققان دانشگاه ملی سنگاپور میسر شد؛

کمک آنتی بیوتیک های رایج به تسریع بهبودی بیماری سل

محققان کشف کرده اند که استفاده از یک آنتی بیوتیک معمول داکسی سایکلین ، همراه با درمان دارویی سل ، اندازه حفره های ریه را کاهش می دهد و نشانگرهای بهبودی ریه را تسریع می کند.

تولید انرژی با سایه ها

محققان دانشگاه ملی سنگاپور در تازه ترین یافته های خود موفق به تولید انرژی با استفاده از سایه ها شده اند.

دانشمندان چهار داروی بالقوه سرطان کبد را کشف کردند

دانشمندان موسسه علوم سرطان سنگاپور در دانشگاه ملی سنگاپور و مؤسسه ژنوم آژانس علوم، فناوری و تحقیقات (A * STAR) چهار داروی بالقوه را کشف کرده اند.