��������������-������-������

در راستای تحقق دانشگاه های نسل سوم در دانشگاه آزاد دماوند تاسیس شد؛

کانون دانشجویی «کارآوند» با موضوع کارآفرینی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد واحد دماوند از تأسیس کانون دانشجویی «کارآوند» با موضوع کارآفرینی خبر داد

دانشگاه نسل سوم

موانع و مشکلات سر راه رسیدن به دانشگاه های نسل سوم

دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرینی و تولید ثروت است

رئیس پژوهشکده خلیج فارس استان بوشهر؛

حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و نسل سوم را شتاب می‌دهیم

در دانشگاه خلیج فارس با توجه به تفکر موجود در سیستم مدیریت دانشگاه، حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم شکل گرفته اگر چه با توجه به ساختار وزرات علوم و تحقیقات و فناوری این حرکت با شتاب کمتری در حال انجام است ولی مرکزی به نام مرکز«کارآفرینی و نوآوری» در دانشگاه خلیج فارس راه اندازی شده است که کمک می‌کند به دانشجویان که ایده‌ها خود را تبدیل به کار کنند.

سنگ بنایی که کج گذاشته شد

دانشگاه علمی کاربردی از رویش تا ریزش

فلسفه ایجاد دانشگاه علمی و کاربردی در سطح کشور تربیت فارغ التحصیلان مهار بود ولی به دلیل عدم تقویت نظارت‌ها مسیر اصلی برنامه ریزی شده تغییر کرد.

سمینار «مشهد ۲۰۱۷ ، شهر استارتاپی» در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

سمینار اختصاصی اجرای ایده‌های استارتاپی و کارآفرینی ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی و غیرایرانی با عنوان «مشهد ۲۰۱۷ : شهر استارتاپی» با حضور ۱۵۰ شرکت کننده در محل سالن همایشهای دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.