��������������

یک پژوهشگر کشاورزی عنوان کرد

امکان توسعه بیشتر کشت کلزا در شالیزارهای شمال کشور

یک پژوهشگر کشاورزی با اشاره به اهمیت توسعه کلزا در کاهش واردات دانه های روغنی، امکان کشت در شرایط متفاوت اقلیمی را از مهمترین مزایای این گیاه ذکر کرد.

رتبه بیست و هفتم ایران در تولیدات شیلاتی جهان

افزایش تولید و اشتغال با کشت توأم برنج و ماهی در شالیزار

فراهم آوردن فرصت های مناسب و درآمدزای شغلی برای کشاورزان و نیز افزایش درآمد سرانه خانوارهای روستایی با از بین بردن بیکاری پنهان به ویژه در نیمه دوم سال، از جمله مزایای کشت توأم برنج و ماهی در شالیزارهای کشور است.