��������������

چه خواهد شد اگر همه فصل‌ها زمستان باشد؟

«جمعیت تمامی گونه‌های گیاهی و جانوری به حداقل مقدار خواهد رسید. در طول صدها هزار سال بعد، صفحات عظیمی از یخ تمام خشکی‌های زمین را فراخواهد گرفت. در این حالت اروپا و کانادا امروزی به کلی زیر یخ دفن خواهد شد. اما به لطف قوانین فیزیک چنین چیزی رخ نخواهد داد. لطفا از بهار خود لذت ببرید! »

گیاهی زمستانی که در استان بوشهر می‌روید؛

توله، معجزه می کند

گیاهی زمستانی که در استان بوشهر می‌روید، و ریشه‌های آن آبدار و ساقه آن استوانه‌ای شکل و برگ‌های آن بزرگ و دارای دمبرگ برگ‌های این گیاه ساده، قلبی شکل وبه طور متناوب روی ساقه قرار گرفته‌اند و خواص دارویی بسیاری دارد.