������������-������������������

مهاجرت دانشجویان این بار به« ترکیه» بررسی می شود:

"زنگ خطر"؛ این بار مهاجرت دانشجویان بسيار جدی است

آزمون يوس ترکيه با عنوان (Yabancı Öğrenci Sınavı)در ايران رواج پيدا کرده و بسياري از کارشناسان و برخي از مسئوان از ترويج اين نوع آزمون ها ابراز نگراني مي کنند. در اين آزمون فارغ التحصيلان مقطع ديپلم متوسطه تبعه هاي خارجي، براي ورود به دانشگاههاي ترکيه در آن شرکت کرده و بر اساس نمره و امتياز کسب شده در اين آزمون yös مجاز به انتخاب رشته و پذيرش از دانشگاههاي دولتي ترکيه مي‌شوند.

تراژدی غمگین مهاجرت دانشجویان ایرانی

طبق پيمايش‌هاي صورت گرفته وضعيت كلي كشور و عوامل اقتصادي مهمترين انگيزه و دليل دانشجويان و فارغ التحصيلان براي مهاجرت از كشور مي‌باشد

به گزارش خبر گزاری علم و فناوری:

تحصیل در مقطع دکتری دانشجو را سر در گم و نا امید می کند

نا امیدی دانشجویان دکتری برای پیدا کردن شغل مناسب بستر بسیار مناسبی برای مهاجرت آنان است