������������-������������-��������������-����������-��������-������������

طرح روی میز نبخه مازندرانی برای پرورش زالو؛

خون از زنجیزه غذایی زالو حذف می‌شود

نخبه مازندرانی از تولید نوعی جلبک برای تغذیه زالو خبر داد و گفت: با عملیاتی شدن این پروژه خون از زنجیره غذایی جبلک حذف می‌شود.

توسط مخترعان ایرانی صورت گرفت؛

ساخت دستگاه هوشمند الکترو مکانیکی تغذیه زالو

دستگاه الکترو مکانیکی تغذیه زالو هوشمند در مرکز خلاقیت و نوآوری بسیج ساخته شد.