������������-��������-����������������

با حکم فرمانده سپاه

رئیس جدید بسیج دانشجویی کشور منصوب شد

در حکمی از سوی فرمانده کل سپاه رئیس جدید سازمان بسیج دانشجویی کشور منصوب شد.

به همت بسیج دانشجویی دانشگاهها شهرستان گلپایگان؛

نخستین همایش خلاقیت و کارآفرینی با محوریت هسته های علمی مسئله محور برگزار می شود

نخستین همایش خلاقیت وکارآفرینی با محوریت هسته های علمی مسئله محور و در راستای تحقق رویکرد و رسالت معاونت جدید التاسیس پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی اصفهان، به همت بسیج دانشجویی دانشگاهها شهرستان گلپایگان، یکشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۸ به میزبانی دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان برگزار می شود.