������������-��������-������������-����������-��������������

دانشگاه نسل سوم

موانع و مشکلات سر راه رسیدن به دانشگاه های نسل سوم

دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرینی و تولید ثروت است

اجلاسیه پایانی کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار شد

کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان