������������-��������

با راه اندازی آزمایشگاه تشخیص مولکولی؛

آماده باش مرکز بهداشت شهدای والفجر برای مقابله با انگل سالک

راه اندازی آزمایشگاه تشخیص مولکولی سالک در مرکز بهداشت شهدای والفجر راه اندازی شد.

لیشمانیوز پوستی (سالک) یک بیماری تک یاخته انگلی

لیشمانیوز پوستی یا سالک یکی از بیماریهای اندمیک در برخی از نواحی ایران می باشد که توسط تک یاخته لیشمانیا و از طریق نیش پشه خاکی به انسان منتقل می شود.

در بیضا؛

کاهش آمار بیماری سالک در یک سال گذشته

فرماندار شهرستان بیضا گفت: خوشبختانه با انجام هماهنگی، ،برنامه ریز و تمهیدات لازم، آمار افراد مبتلا به بیماری سالک کاهش یافته است.