������������-����-��������������-��������-����������-����������

یک دانشجوی رشته بیهوشی:

پزشکی، تربیت روح است

دانشجوی رشته بیهوشی گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشجویان را با آموزش های تخصصی، پزشکانی متعهد و متخصص برای جامعه تربیت می‌کند.