������������-����-��������

یادداشت/

صادرات به عراق؛ فرصتی که باید جدی گرفته شود

روابط تجاری ایران با عراق طی ده سال اخیر ارشد قابل توجهی داشته اس و در حال حاضر عراق به‌عنوان یکی از بهترین بازارهای صادراتی کشورمان به‌حساب می‌آید.