������������

دیلی میل؛

هواپیمای بدون سرنشین برای تحویل محموله های پستی در محل

هواپیمای جدید بدون‌سرنشین که می‌تواند محموله‌های به وزن ۵۰۰ گرم را جابه‌جا کند.