������������

دارچین ازبین برنده‌ی قند خون

ادویه دارچین به علت خاصیت آنتی اکسیدانی خود موجب حفظ و بهبود سلول‌های بدن می‌شود.

خواص کاربردی دارچین

دارچین خواص بسیار دارد.

تاثیر بوی گل محمدی و دارچین در بیماری آلزایمر

ترکیبات شیمیایی ایجادکننده بوی خوش دارچین و گل محمدی تاثیر مثبتی بر عملکرد پروتئین دخیل در بیماری آلزایمر دارد.