������������

در مالزی؛

اولین متاورس اسلامی‌ را با نام نت‌ورس

اولین متاورس جهان که بر اساس شریعت اسلامی‌ عمل می‌کند در مالزی راه‌اندازی شد.

راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه متاورس دانشگاهی به همت دانشگاه تهران

به همت دانشگاه تهران، نخستین آزمایشگاه دانشگاهی متاورس در پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران راه‌اندازی شد.

در راستای معرفی طرحهای نوآورانه شرکت کننده در نمایشگاه ملی فناورانه دانش بنیان بسیج؛

گامی نو در جهت پیشرفت هوش مصنوعی کشور با ساخت متاورس ایرانی

مرکز رشد شهید فخری زاده با ارائه محصولات نانو فناوری و هوش مصنوعی در نمایشگاه ملی فناورانه دانش بنیان بسیج شرکت کرد.

آنچه که باید بدانیم؛

متاورس چیست و چه زمانی باید در آن زندگی کنیم

متاورس یعنی دنیایی ماورای دنیای حقیقی ما. می توان آن را فراتر از جهان دانست.