������������

هوش مصنوعی با دقت بالایی به شما می‌گویند عاشق چه کسی خواهید شد

زیباترین چهره ای که دوست دارید را تصور کنید و اجازه دهید تا هوش مصنوعی آن را به شما معرفی کند!

در گفتگو با دبیر شورای هماهنگی مبازه با مواد مخدر استان مطرح‌ شد؛

میانگین شیوع اعتیاد در بین دانشجویان استان ۴/۴ درصد است/دانش آموزان و دانشجویان اغلب با تبلیغات اغوا گرانه مواد مخدر در فضای مجازی درگیر هستند

دانش آموزان و دانشجویان اغلب با تبلیغات اغوا گرانه مواد مخدر در فضای مجازی درگیر هستند که بیشتر در این میان روانگردان ها و مواد صنعتی تبلیغ می شود و گرایش از طرف مواد مخدر سنتی به سمت مواد مخدر صنعتی بیشتر و باعث تغییر معادله شده است.