����������-��������������-��������-��������������

نرخ امید به زندگی

در این اینفو به بررسی نرخ امید به زندگی در ایران میپردازیم

گزارشی از یک خبر تکان دهنده ؛

پزشک نیکوکار و پدر ستون فقرات دنیا درگذشت+بیوگرافی

دکتر کیوان مزدا یکی از برجسته‌ترین جراحان ستون فقرات دنیا و رئیس بخش ارتوپدی اطفال بیمارستان روبرت دوبره پاریس درگذشت.