����������-��������������-��������-������������-������������

تعامل با دانشجویان جهان اسلام به رشد پرشتاب علمی کشور کمک می‌کند/ گفتمان انقلاب اسلامی آگاهی مردم منطقه را افزایش داده است

آخرین گفتگوی آنا با معاون امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند:

ارتباط علم و دانش با صنعت برقرار نمی شود، مگر با انجام کار بسیجی

در جلسه ای که به منظور ارتقاء همکاری بین سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری با دانشگاه آزاد برگزار شد، پیرامون این مسئله صحبت شد که باید ارگان های دولتی و خصوصی دست به دست هم دهند و نقایص و کمبودهای یکدیگر را جبران کنند تا بتوان برای رشد استعدادهای نخبگان و استفاده از ظرفیت آنان برای حل مشکلات استان اقدام کرد.