����������-������������

«آواتارهای توموری» پاسخ بیماران به ایمنی درمانی

«آواتارهای توموری» پاسخ بیماران به ایمنی درمانی را پیش بینی می کنند.

با تلاش محققان صورت گرفت

ایمنی درمانی جدید برای از بین بردن سرطان

محققان برای از بین بردن سرطان، سلول های ایمنی را که قبلاً توسط سرطان آسیب دیده بودند، دوباره برنامه ریزی کرده اند.

در تازه ترین تحقیقات به دست آمد؛

کشف ویروس مخفی اچ آی وی بوسیله روش ایمنی درمانی

ویروس اچ ای وی ویروس پنهان کاری است که به هنگام توقف درمان فعالیت مخرب خود را آغاز می نماید وبتازگی به کمک یک روش درمان سرطان شناسایی آن تسهیل شده است.