����������-����������-��������������

تحقیقات جدید از اثرات ماسک‎های صورت

ماسک‎های صورت مسافتی که پاتوژن‎های موجود در هوا طی می‎کنند را به نصف کاهش می‎دهد

یافته‎های جدید می ‏تواند اقدامات توصیه شده برای فاصله گذاری اجتماعی را دقیقتر نشان دهد

علم و فناوری گزارش می‌دهد؛

ماسک بهتر است یا فاصله گذاری اجتماعی؟

تحقیقات جدید نشان می دهد ماسک ها و تهویه مناسب، دارای عملکرد بهتری در منع گسترش ویروس COVID-۱۹ نسبت به فاصله گذاری اجتماعی هستند.

وقتی حیوانات فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می‌کنند

در دوران شیوع پاندمی، فاصله گذاری اجتماعی یکی از مهمترین راهکارهای قطع زنجیره انتقال بیماری است. اما حیوانات چرا فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کنند؟

زنگ خطر کرونا :

تهدید سلامت عمومی جامعه در دوران فاصله گذاری اجتماعی

مطالعات اخیر سرنخ هایی را نشان می دهد که چرا برخی از افراد پیروی از دستورالعملهای فاصله گذاری اجتماعی را دشوار می دانند.

کودکان چقدر در مدرسه فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می‌کنند؟

بحث بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در دوران پاندمی کرونایی همواره با سد محکمی به نام رعایت فاصله اجتماعی مواجه بوده است.

یادداشت

محدودیت هایی فقط روی کاغذ با دستورالعمل های مجازی

مدتهاست که استاندار هرمزگان در جلسات ستاد کرونا استانی از محدودیت های گروه سه و چهارو رعایت پروتکل های بهداشتی و تعطیلی مراکز خرید و... می گوید اما آنچه که در واقعیت می بینیم چیزی غیر از این است و همه مشاغل به روال قبل برقرار می باشد.

تردیدها در میزان انتشار ویروس کرونا در هوا

ذرات تنفسی در هوایی با سرعت معمولی یک محیط داخلی بسیار ریز بوده ( ۵ میکرونی و یا کمتر ) می تواند تا چندین و چند متر حرکت کند و به سادگی بیماری را منتقل نماید. همچنین ذکر شده که این ذرات ریز و سبک هستند (شبیه به دود سیگار)، می‌توانند در هوا معلق باشند و شخص دیگری آن را استنشاق کند و بیمار شود .