����������-����������-������-������������

سخنرانان اجلاس مکتب شهید سلیمانی تأکید کردند؛

اخلاص و شهادت‌طلبی، راز ماندگاری شخصیت سپهبد سلیمانی

سخنرانان خارجی آیین اختتامیه نخستین اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی در تهران تأکید کردند که اخلاص در عمل و شهادت‌طلبی راز ماندگاری مکتب سپهبد سلیمانی است.