����������-����������

شورای رقابت اعلام کرد؛

دستورالعمل قیمت گذاری، مقدار و شرایط دسترسی به بازار اینترنت ثابت را ارائه می کند

با بررسی بازار اینترنت ثابت، شورای رقابت این بازار را مصداق بازار انحصاری تشخیص داد و مرکز ملی رقابت به تنظیم دستورالعمل قیمت مکلف شد.

کندوکاو علم و فناوری از موضوع اختصاص سهمیه به حرفه وکالت؛

ایجاد ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت، اقدامی قانونی یا خلاف قانون؟!/ برای وکیل شدن شاخ چند غول را باید شکست؟

ایجاد ظرفیت پذیرش در بسیاری از حوزه ها موضوعی است که باعث شده است بسیاری از افراد توانمند فرصت ورود به حرفه خود را از دست بدهند. ظرفیتی که با تامل در قوانین سعی در شناسایی قانونی یا غیرقانونی بودن آن داریم.