����������-����������

دانشمندان مرکز تحقیقات سرطان آلمان گزارش کردند؛

کارایی واکسن علیه سرطان‌های ارثی اثبات شد

دانشمندان مرکز تحقیقات سرطان آلمان و بیمارستان دانشگاه هایدلبرگ برای اولین بار توانستند با واکسیناسیون محافظتی توسعه سرطان ارثی روده بزرگ را به تأخیر بیندازند، بنابراین واکسیناسیون علیه سرطان‌های ارثی مفهوم امیدوار کننده‌ای است که اکنون می‌خواهیم آن را بیشتر به کاربردهای بالینی منتقل کنیم..

طبق تازه ترین مطالعات دانشمندان دانشگاه کنسانتز؛

رویارویی ایمنی درمانی و واکسن سرطان در برابر تومورها

محققان واکسن های سرطان را با ایمنی درمانی ترکیب کرده اند و نتایج بهتری را در آزمایشگاه به دست آوردند.

دانشمندان دانشگاه آریزونا خبردادند؛

اجزای واکسن سرطان برای انواع تومورها با قابلیت درمان همگانی کشف شد

دانشمندان دانشگاه ایالتی آریزونا پس از یک دهه تحقیق کشف كردند كه اشتباهات انجام شده در سلول های سرطانی می تواند منبعی برای ایجاد واكسن سرطان باشد، در واقع آنها اجزای واکسن سرطان را برای انواع سرطان ها و درمان همگانی این بیماری کشف کردند.