����������-����������

سال ۲۰۲۲ می تواند نقطه عطفی در مطالعه یوفوها ( UFO) باشد

مشاهداتی که از اشیای عجیب و ثبت آنها توسط افراد حتی عادی صورت گرفت پیش بینی می شود سال ۲۰۲۲ سال مطالعات گسترده بر روی یوفوها باشد.

کشف کهکشانی "بشقاب پرنده" و سرنخ‌هایی تازه از رشد سیاه‌چاله‌ها+عکس

کهکشان تازه‌ای با فاصله ۸۵ میلیون سال نوری از زمین کشف شده که می‌تواند سرنخ‌های تازه‌ای از پیدایش سیاه‌چاله‌ها در اختیار محققان قرار دهد.