����������-����������

احمد وحیدی؛

برای حل مسئله آب تدبیر و فکر شده است/ تنظیم بازار اولویت دوم دولت مردمی است

وزیر کشور گفت: برای حل مسئله آب تدبیر و فکر شده است که با صبر مردم همه مشکلات حل می شود، آب شرب مهم ترین مسئله است که ابتدا باید به آن پرداخت و سپس به سراغ مباحث دیگر رفت.

قیمت مسکن در استان مرکزی بی داد می کند

اراک دومین شهر گران مسکن در کشور است که بخشی از تاثیرات افزایش قیمت در این شهر ملی و بخشی منطقه‌ای است.