����������-��������-��������������

۲۳ شهر فارس قرمز کرونایی شد/ موج پنجم کرونا، در سایه سهل انگاری ها و اعدادی که رنگ باخته اند

از مجموع ۳۶ شهرستان استان فارس، وضعیت کرونایی ۲۳ شهرستان قرمز، ۹ شهرستان نارنجی و سه شهرستان زرد است.

افزایش شهرستان‌های قرمز فارس به شانزده

جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا گفت: شمار شهرستان‌های با وضعیت قرمز کرونا در استان فارس به ١۶ شهرستان افزایش یافت.