����������-��������

۲ مقاله عضو هیات علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی در مجله Science of the Total Environmentمنتشر شد

مقاله دکتر سینا فلاح، استاد تمام گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در مجله Science of the Total Environment منتشر شده است.

نجفی خبر داد:

چاپ مقاله کار و تحصیل همزمان سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه آزاد اصفهان در مجله بین‌المللی

رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان از چاپ مقاله کار و تحصیل همزمان: راه حلی برای ارتباط قوی تر دانشگاه و صنعت سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در مجله بین‌المللی اقتصاد و مهندسی مدیریت خبر داد.

ارزيابی تنوع زيستی كشاورزی با استفاده از محاسبه شاخص غنای گونه‌ای به روش رقيق سازی

تنوع زيستی كشاورزی با استفاده از محاسبه شاخص غنای گونه‌ای به روش رقيق سازی در شهر ری ارزیابی شد.

بررسی جریان انرژی در کشت بوم های گندم آبی در شهر ری

محققان ایرانی جریان انرژی در کشت بوم های گندم آبی را در شهرستان ری بررسی کردند.

فصلنامه علمی پژوهشی فيزيولوژی گياهان زراعی؛

بررسی اثر تاريخ های كاشت بر عملكرد اكوتيپ های گياه زعفران در منطقه نطنز

عليرضا پازكی، محمد كريمی نژاد و عليرضا فولادی طرقی اثر تاريخ های كاشت بر عملكرد اكوتيپ های گياه زعفران (.Crocus sativus L) در منطقه نطنز را بررسی کردند.

مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی؛

بررسی اثرات روش های مختلف كنترل علف های هرز بر عملكرد كمی و كيفی ذرت علوفه ای

اثرات روش های مختلف كنترل علف‌های هرز بر عملكرد كمی و كيفی ذرت علوفه ای توسط حميد خدام كهنكی و محمد كريمی نژاد بررسی شد.

چاپ مقاله علمي تاليف محققان مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي

مقاله علمی دو تن از محققان هرمزگان در زمینه شاخص های زیستی چاپ شد.

امروز؛

ارائه ۱۷ مقاله کاربردی همایش مسائل تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان در پساکرونا

مسئول بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان، گفت: ۱۷ مقاله کاربردی همایش مسائل تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان در پساکرونا ارائه شد.

چاپ مقاله پژوهشگر اردبیلی در مجله Environmental Management

مقاله پژوهشگر دانشگاه محقق اردبیلی به صورت یک مقاله بین المللی در مجله Journal of Environmental Management از انتشارات Elsevier با ضریب تاثیر ۵.۶۴ و ۱۶۱ H-INDEX= به چاپ رسید.

آنچه یک پژوهشگر برای انتشار مقاله باید بداند

برای انتشار مقالات در مجلات خارجی و یا حتی داخلی فرایندهای خاصی وجود دارد که برخی مواقع تولید کنندگان مقاله مشمول پرداخت هزینه هم می‌شوند.