����������-��������

نتیجه غفلت امروز، مزار شهدایی با سنگ سیاه فرداست

فاز دوم پروژه یکسان سازی و تخریب گلزار شهدا وادی رحمت تبریز شروع شده است و تا چندی دیگر شاهد گلزار شهدایی با سنگ های سیاه و یکسان خواهیم بود.

توسط مخترع تبریزی صورت گرفت:

اختراع "دستگاه رادیوگرافی غیر مخرب با وضوح بالا"

محقق و پژوهشگر تبریزی موفق به طراحی و ساخت "دستگاه رادیوگرافی غیر مخرب با وضوح بالا"   شده است.

همزمان با سفر استانی دکتر حسن روحانی به آذربایجان شرقی؛

اولین برج فنآوری در تبریز افتتاح شد

اولین برج فنآوری (ربع رشیدی) در تبریز و هفتمین برج فناوری در کشور جهت توسعه شرکت های دانش بنیان افتتاح شد.

گزارش تصویری:

روند کند پروژه بازآفرینی مقبره الشعرا به روایت تصویر

پروژه باز آفرینی مجموعه تاریخی مقبره الشعرا تبریز که قرار بود با فرا رسیدن رویداد تبریز ۲۰۱۸ و انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشور های اسلامی افتتاح شود، با کم کاری مسئولین استانی نتوانست تا موعد مقرر تکمیل شود و ناقص ماند.

علم و فناوری گزارش میدهد:

ناکامی مقبره الشعرا در رویداد تبریز ۲۰۱۸

پروژه باز آفرینی مجموعه تاریخی مقبره الشعرا تبریز که قرار بود با فرا رسیدن رویداد تبریز ۲۰۱۸ و انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشور های اسلامی افتتاح شود، با کم کاری مسئولین استانی نتوانست تا موعد مقرر تکمیل شود و ناقص ماند./حامد سلطانپور

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ برگزار میشود.

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار میشود.

اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان در تبریز برگزار میشود.

اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در تبریز برگزار میشود.

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشور های جهان اسلام اردی بهشت ماه در تبریز برگزار می شود

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشور های جهان اسلام اردی بهشت ماه در تبریز، پایتخت گردشگری کشور های اسلامی در سال ۲۰۱۸ برگزار می شود

گزارش تصویری

دیدار کارگروه های برق، عمران، کشاورزی و ریاضی کامپیوتر با مسئولین سازمان بسیج علمی به روایت تصویر

کارگروه های برق، عمران، کشاورزی و ریاضی کامپیوتر با دکتر حسین جهانگیری مسئول سازمان بسیج علمی به منظور ارایه برنامه ها برای سال آینده و تبادل افکار دیدار کردند

گزارش تصویری

دیدار کارکنان سازمان بسیج علمی استان با اعضای کارگروه فیزیک و مکانیک به روایت تصویر

کارکنان سازمان بسیج علمی استان با اعضای کارگروه فیزیک و مکانیک به منظور رسیدگی به مشکلات و تبادل افکار دیدار کردند که در این دیدار بر تداوم حمایت از طرح های نیاز محور و منجر به نتیجه تاکید شد