����������-������-��������

آیت الله حیدری مطرح کرد

سدسازی ‌های بی ‌رویه عامل اصلی خشک شدن کرخه و هورالعظیم

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: سدسازی ‌های بی ‌رویه عامل اصلی خشک شدن کرخه و هورالعظیم است.

با حضور میلیونی خوزستانی ها انجام شد

راه اندازی پویش مردمی «کارون جان ماست» در خوزستان

با حضور میلیونی خوزستانی ها پویش مردمی «کارون جان ماست» با حضور میلیون ها خوزستانی در خوزستان کلید خورد.