����������-������-������-��-��������-����-����������-������

افزایش انگیزه نخبه‌پروری گامی موثر در جهت افزایش سطح علم و دانش

گودرزی تاکید کرد: افزایش انگیزه نخبه پروری و جذب و حمایت از نخبگان و همچنین برگزاری کارگاه‌های تخصصی، همایش‌‌های علمی کمک شایانی به افزایش سطح علم و دانش آنها و پیشرفت علمی کشور می‌کند.

برای اولین بار در ایران؛

رونمایی از سجاده سخنگو؛ آموزش نماز به کودکان از اذان تا سلام

سجاده سخنگو بهترین وسیله برای آموزش نماز و احکام و ترویج این امر مهم در جهت قرب به خدا است.

گفتگو با نماینده مردم فارس در مجلس خبرنگان؛

تاثیر مهم علم و دانش بر زندگی بشر

دکتر احمد بهشتی گفت: پر اهمیت شدن که طبیعی هست باید سوال کنید بگوید که اگر پراهمیت نمی شد !؟ جای چون و چرا داشت. چون علم درزندگی بشر گره گشا است.