����������-������

گفت و گو با استاد ارتباطات و رسانه؛

اخبار علمی در خدمت ترویج علم

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر علم به زبان جامعه نزدیک نشود، در پشت دیوارهای دانشگاه‌ها و مراکز تولید فناوری محبوس می‌شود و در مقابل نوعی عوام زدگی و شبه علم در جامعه شکل خواهد گرفت.

رییس انجمن ترویج علم:

توجه به موضوع ترویج علم در دانشگاه ها ضرورت ملی است / تشخیص علم از شبه علم با افزایش آگاهی

ترویج علم به معنای ساده سازی علم و ایجاد ارتباط بین علم و مردم است. بحثی که در تمام دوران زندگی انسان محسوس و ملموس است و مربوط به قشر خاصی نیست بلکه ا¬قشار مختلف جامعه را در بر می¬گیرد. بحثی که باید از دوران کودکی آغاز و تا زمان حیات انسان به روی کره خاکی مورد توجه قرار بگیرد و سیاست¬گذاری کلان در حوزه ترویج علم در کشور از ضرورت های مهم و مورد نیاز جامعه است.