����������-������

محققان استنفورد:خون جوانان رنگین‌تر از سالمندان است!

آنها سرم خون موش های ۱۲ تا ۱۵ ماهه را به موش های مسن‌تر انتقال دادند و دریافتند که هرچه خون جوان‌تر باشد، شاخه‌سازی دندریت‌های عصبی افزایش می‌یابد، اندازه سیناپس‌ها بزرگ‌تر می‌شود و تعداد نوروترنزمیترهای آزادشده افزایش پیدا می‌کند.

یک پژوهشگر گیاهان دارویی مطرح کرد

ترمیم عصب با آقطی

یک پژوهشگر گیاهان دارویی بر لزوم توجه به منابع عظیم و قابل دسترس گیاه آقطی در شمال ایران به منظور توسعه محصولات دارویی دانش بنیان و نوآورانه تاکید کرد.