����������-������

خواص بلوبری در ترمیم زخم دیابتی

پژوهشگران دریافتند عصاره فنولی به دست آمده از بلوبری وحشی، به بهبود عروق و مهاجرت سلولی در سلول‌های بند ناف انسان کمک می‌کند که مراحل حیاتی در روند بهبود زخم به شمار می‌روند.

با همکاری دانشمند ایرانی تحقق یافت؛

بازسازی پوست پس از سوختگی های شدید

محققان دانشگاه کالگری کانادا با همکاری دانشمند ایرانی خود موفق به کسب بینش‌های جدیدی در مورد ترمیم پوست پس از سوختگی شدید شدند.

اکتشاف جدید محقق ایرانی می‌تواند به درمان سرطان کمک کند+عکس

یک تیم تحقیقاتی به رهبری «دلارام شکیبا» محقق ایرانی دانشگاه واشنگتن اکتشافات ارزشمندی در حوزه فرآیندهای بهبودی زخم و اثرات آن به دست آورده اند که در سطح ملکولی میتواند درک جدیدی در زمینه‌ی بهبود زخم، فیبروز و متاستاز سرطان ایجاد کند و در نوع خود دریچه جدیدی به سوی مقابله با سرطان به شمار می‌آید.