����������-����

ضعف مدیریت و وقوع سیلاب در مازندران

نداشتن برنامه مدون و مناسب در حوزه آبریز زمینه وقوع سیلاب‌های خطرناک برای مازندران را به همراه دارد.

در کارگروه تخصصی آب بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری مطرح شد:

​لزوم مدیریت علمی بارش‌ها و سیلاب‌ها

ضو هیئت علمی و مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد بررسی دقیق و علمی میزان بارش‌ها در نیم قرن اخیر را ضروری دانست و گفت : با توجه به قرار گرفتن کشور در جغرافیای خشک زمین، حفظ و بهره وری بهینه از منابع آبی الزامی است