����������

درخشش دختر ۱۲ ساله ایرانی در مسابقات ریاضیات ذهنی UCMAS ۲۰۱۹

در این رقابت بین‌المللی بزرگ دانش آموزان ۷۹ کشور جهان برای رقابت با یکدیگر جمع می‌شوند. محاسبه ذهنی شامل محاسبات ریاضی تنها با استفاده از توانایی‌های مغز انسان بدون کمک ماشین حساب، کامپیوتر، خودکار یا کاغذ است. برای نمونه می‌توان از روش‌های محاسبه یاکوف تراختنبرگ نام برد.

حضوری پرقدرت ایران در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی

۷ مهرماه به میزبانی کشور امارات و شهر دوبی مسابقات جهانی " محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه " برگزار خواهد شد.

موفقیتی دیگر

 استان کرمانشاه  قهرمان تیم ویرا در مسابقات کشوری چرتکه و محاسبات ذهنی شد

 استان کرمانشاه  قهرمان تیم ویرا در مسابقات کشوری چرتکه و محاسبات ذهنی شد

دانش آموز کرمانشاهی:

 نابغه محاسبات ذهنی و چرتکه ای UCMAS جهان شد

کیانا عبدالهی فر نابغه محاسبات ذهنی و چرتکه ای UCMAS جهان شد