����������

پوشش ضد خوردگی معیار جدیدی را تعیین می کند

دانشمندان دانشگاه رایس یک آلیاژ جدید با مجموعه ای از ویژگی های منحصر به فرد و متنوع ساخته اند که می تواند در محافظت از فولاد در برابر خوردگی بسیار موثر باشد.

مولفه آلیاژ حافظه شکل می تواند فرودهای بی سر و صدا را ایجاد کند

یک تیم دانشگاه A&M تگزاس یک آلیاژ حافظه شکل را ایجاد کرده اند که می تواند فرودهای بی سر و صدا را ایجاد کند.

مقاله علمی از نشریه علمی – پژوهشی (مهندسی سازه و ساخت)

ارزیابی مدلهای رفتاری مناسب جهت شبیه سازی عددی آلیاژحافظه دارشکلی نوین پایه مس

بازديد نخبگان بسيج علمي تهران بزرگ از شرکت مپنا

بازديد نخبگان بسيج علمي تهران بزرگ از شرکت مپنا

بازديد نخبگان بسيج علمي تهران بزرگ از شرکت مپنا