��������-������������������

اینفوگرافیک|در مورد فشار خون چه می‌دانید؟

در این اینفو به بررسی فشار خون می پردازیم.

راهکارهای ساده برای صرفه جویی های بزرگ؛

چگونه می توان از آب خاکستری در منازل نهایت استفاده را برد؟

۷۰ درصد فاضلاب خانگی را آب خاکستری تشکیل می دهد، یعنی یک خانواده چهار نفره حدود ۴۲۰ لیتر آب را در روز تبدیل به آب خاکستری می کنند. می توان با یک تصفیه ساده مجدداً از این آب برای تغذیه کولرهای آبی و یا "کشت در پشت بام" استفاده کرد.

مسئول مرکز رشد شهید منصور عابدی تشریح کرد:

دروغی بزرگ به نام انرژی رایگان

مسئول مرکز رشد شهید منصور عابدی به تشریح دلایل غلط بودن تصور امکان تولید «انرژی رایگان» پرداخت.