��������-��������������

مسئول بسیج علمی، پژوهشی بهبهان عنوان کرد

درخشش نوجوان بهبهانی در جشنواره بین المللی خیام

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری شهرستان بهبهان گفت: نوجوان بهبهانی در جشنواره بین المللی خیام خوش درخشید.