��������-������������-��������������-��������

تحویل اتوبوس آمبولانس ایران خودرو به اورژانس

رئیس سازمان اورژانس کشور از تحویل ۲۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس ایران‌خودرو دیزل به سازمان اورژانس خبر داد و گفت: امیدواریم که این فرآیند به سرعت انجام بشود تا در امداد نوروزی از این آمبولانس‌ ها استفاده کنیم.