��������-������������-����������

ضرورت اقدام برای وضع نگران کننده مهاجرت پزشکان و پرستاران ایرانی

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت : مهاجرات پزشکان و پرستاران نگران‌کننده و در حد یک فاجعه است که باید تدابیری در این خصوص اتخاذ شود.

گفتگو با نماینده مردم فارس در مجلس خبرنگان؛

تاثیر مهم علم و دانش بر زندگی بشر

دکتر احمد بهشتی گفت: پر اهمیت شدن که طبیعی هست باید سوال کنید بگوید که اگر پراهمیت نمی شد !؟ جای چون و چرا داشت. چون علم درزندگی بشر گره گشا است.

آیت الله کعبی مطرح کرد

کارآفرینی با راه اندازی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ/دشمن با استفاده از فضای مجازی در حال تخریب اخلاق و معنویت جوانان است

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: رهبر انقلاب یکی از راه های استفاده از ظرفیت ها را کارآفرینی می دانند که این امر با ایجاد بنگاه های زود بازده و در غالب شرکت های خصوصی، دانش بنیان و شرکت های استارتاپ، شتاب دهنده ها و به کار بردن خلاقیت و ثبت ابتکار و اختراع محقق خواهد شد.