��������-������������-��������-������������

طی حکمی از سوی سردارسلامی؛

رئیس جدید سازمان بسیج اساتید کشور منصوب شد

محمدرضا مردانی به عنوان رئیس جدید سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور منصوب شد.

رئیس سازمان بسیج اساتید گفت:

نبرد واقعی بین ارتجاع و تجدد و تحول است/ تکنوکرات‌ها صنعت ریاست جمهوری، وزارت و دانشگاه را ضایع می‌کنند

رئیس سازمان بسیج اساتید با حضور در اجتماع نخبگان استان اصفهان، گفت:هیچ رقابتی هیچ آوردگاه نظری مابین جریانات جعلی و اسامی جعلی نیست، نبرد واقعی بین ارتجاع و تجدد و تحول است، تکنوکرات‌ها وقتی می‌آیند صنعت ریاست جمهوری، وزارت و دانشگاه را ضایع می‌کنند .