��������-������������

یادداشت/

از مرگ آگاهی تا مرگ اندیشی ​

دشوار است نوشتن برای آنکه همه درباره اش می نویسند، اما گاه گریزی از این دشواری نیست. پناه بردن به قلم نوعی تسلای دل برای رها کردن جان از آزار «بی حافظگی» است و برای دکتر قانعی راد که به گردن هر که به ایران می اندیشد حق دارد، باید نوشت.

گفت و گو با استاد ارتباطات و رسانه؛

اخبار علمی در خدمت ترویج علم

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر علم به زبان جامعه نزدیک نشود، در پشت دیوارهای دانشگاه‌ها و مراکز تولید فناوری محبوس می‌شود و در مقابل نوعی عوام زدگی و شبه علم در جامعه شکل خواهد گرفت.