��������-����������-��������������������

مدیرکل بیمه سلامت مازندران:

صرفه جویی ۱۰ میلیارد تومانی بیمه سلامت با اجرای طرح دولت الکترونیک در مازندران/ حذف چاپ کاغذی ۷۰ هزار دفترچه بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت مازندران، گفت: حذف ماهیانه ۷۰ هزار دفترچه بیمه سلامت زمینه صرفه جویی ۱۰ میلیارد تومانی هزینه سازمان بیمه سلامت تنها در استان مازندران را فراهم کرده است.

۵۱ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند

مدیر عامل بیمه سلامت در تبریز گفت: بیمه سلامت با ۴۲ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش، ۵۱ درصد جمعیت کشور را زیر چتر حمایتی دارد.

خداحافظی با کاغذ در سازمان‌های بیمه سلامت

نسخه‌ها در کشور الکترونیکی نوشته می‌شود/ اجرای طرح انتقال اسناد پزشکی در سازمان بیمه سلامت مازندران

مدیرکل بیمه سلامت مازندران از اجرای طرح انتقال اسناد پزشکی در سازمان بیمه سلامت مازندران خبر داد و گفت: با اجرای کامل این طرح سالانه شاهد کاهش چهار میلیون برگ کاغذ می‌شویم.