��������-����������-������������

گفت و گوی اختصاصی با سیده سوگند ساداتی :

تنها دانش آموز ایرانی که سه سال پیاپی قهرمان قهرمانان UCMAS شد

سیده سوگند ساداتی از گرگان تنها دانش آموز ایرانی است که سه سال پیاپی در مسابقات جهانی UCMAS عنوان قهرمان قهرمانان را به خود اختصاص داده است .