��������-����������

با حکم وزیر کشور

موسی شاعری شهردار اهواز شد + سوابق

با امضای وزیر کشور پای حکم، موسی شاعری کریمی به طور رسمی شهردار اهواز شد.