��������-����������

مهدی رفیعی

خبرنگار

به گزارش علم و فناوری و به نقل از فایننشال تایمز:

قتل خاشقچی و ارتباط آن با جاسوسی نا محدود رژیم صهیونیستی از شرکت های بزرگ فناوری

شرکت اسرائیلی NSO از نیرو های سابق ارتش اسرائیل که در شنود و جاسوسی الکترونیکی مهارت داشته اند برای طراحی بد افزار جاسوسی استفاده کرده است