��������-����������

انتصاب جناب آقای غریب آبرود به سمت مسئول راه اندازی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه

غریب آبرود به سمت مسئول راه اندازی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه منصوب شد

انتصاب جناب آقای دکتر سوری نژاد به سمت مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات مکران

با حکم دکتر صادقی دکتر سوری نژاد مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات مکران شد

توسط رییس دانشگاه هرمزگان اعلام شد:

مجوز جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه هرمزگان اخذ شد

رییس دانشگاه هرمزگان گفت: مجوز جذب دانشجویان خارجی برای نخستین بار در این دانشگاه اخذ شد.

رئیس دانشگاه هرمزگان گفت:

آنچه امروز از آن به عنوان اقتصاد دریاپایه یاد می‌کنیم ریشه آن در حقوق بین الملل است

دکتر صادقی گفت: دانشگاه هرمزگان دانشگاهی ماموریت گرا در حوزه حقوق دریایی و‌اقتصاد دریاپایه است

اولین همایش بین المللی علوم دریایی در هرمزگان برگزار شد

رئیس دانشگاه هرمزگان: اقتصاد علمی سلطه گر است که توانسته چالش‌های متفاوتی برای جامعه میزبان دریا خلق کند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هرمزگان: دانش آموختگان دانشگاه هرمزگان باید با سایر دانشگاهها متفاوت باشند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: در هرمزگان با توجه به صنایع و شرایط ویژه‌ای که حاکم است انتظار می‌رود دانشگاه هرمزگان الگوی آموزش مهارت محور برای آموزش عالی کشور باشد.