��������-����������

گلایه مخترع گلستانی از بی‌اعتنایی مسئولان؛

وقتی قیمت پایین‌تر مسکن به کار متولیان نمی‌آید/ «باسکاتی» هزینه ساخت مسکن را کاهش داد

مخترع گلستانی می‌گوید: «باسکاتی» ملات آماده توانسته هزینه ساخت و ساز مسکن را کاهش دهد ولی مسئولان مسکن گلستان از آن استقبال نکردند.