��������-��������-��������������

به همت سازمان بسیج علمی پژوهشی :

نشست پایگاه های علمی استان قم

هفته گذشته اولین جلسه نشست مسئولین پایگاه های علمی بسیج اقشار و شهری استان قم به همت و میزبانی سازمان بسیج علمی پژوهشی برگزار شد.

مسئول بسیج علمی پژوهشی استان قم در بازدید از پایگاه علمی حوزه شهری گفت :

راه اندازی بانک جامع اطلاعات علمی استان قم بدست بسیج علمی

دکتر کاویانی مسئول بسیج علمی پژوهشی استان قم ذیل بازدید از پایگاه علمی گفت : بانک اطلاعات علمی پژوهشی استان به زودی راه اندازی خواهد شد.