��������-��������-��������������

دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان مرکزی کلید خورد

دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان مرکزی با محورهای امنیت پایدار، امیدآفرینی، نشاط اجتماعی، سبک زندگی برگزار می شود.